User Tools

Site Tools


site5867

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

site5867 [2018/12/18 09:43] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ CDP ở Maryland, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Cordova </b> là một địa điểm được chỉ định điều tra dân số (CDP) tại Hạt Talbot, Maryland, Hoa Kỳ. Dân số là 592 trong cuộc điều tra dân số năm 2000.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Cordova nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 38 ° 52′40 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 75 ° 59′28 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / [19659009] 38.87778 ° N 75,9911 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 38.87778; -75,99111 [19659011] (38,877699, -75,​990973). [19659012] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, các CDP có tổng diện tích 4,9 dặm vuông (13 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ năm 2000, có 592 người, 214 hộ gia đình và 167 gia đình cư trú trong CDP. Mật độ dân số là 122,0 người trên mỗi dặm vuông (47,1 / km²). Có 230 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 47,4 / dặm vuông (18,3 / km²). Thành phần chủng tộc của CDP là 89,70% da trắng, 9,80% người Mỹ gốc Phi, 0,17% người Mỹ bản địa, 0,17% từ các chủng tộc khác và 0,17% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,69% dân số.  </​p><​p>​ Có 214 hộ trong đó 39,7% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 61,7% là vợ chồng sống chung, 11,7% có chủ hộ là nữ không có chồng và 21,5% không có gia đình. 18,7% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 9,3% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,77 và quy mô gia đình trung bình là 3,15.  </​p><​p>​ Trong CDP, dân số được trải ra với 28,9% dưới 18 tuổi, 7,9% từ 18 đến 24, 28,7% từ 25 đến 44, 24,2% từ 45 đến 64 và 10,3% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 35 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 89,7 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 85,5 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong CDP là 35.625 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 46.250 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là 34.792 đô la so với 27.500 đô la cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho CDP là $ 15,534. Khoảng 17,9% gia đình và 10,5% dân số ở dưới mức nghèo khổ, bao gồm 11,4% những người dưới 18 tuổi và 23,1% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p><​p>​ Tính đến năm 2012, trong số những cư dân từ 25 tuổi trở lên, 73,9% có bằng cấp ba, 5,2% có bằng cử nhân và 2,4% có bằng tốt nghiệp hoặc bằng cử nhân. <sup id="​cite_ref-Cordova,​_MD_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Dành cho dân cư 15 và hơn 24,9% chưa từng kết hôn, 58,8% hiện đã kết hôn, 2% đã ly thân, 1,7% là góa bụa và 12,7% đã ly hôn. <sup id="​cite_ref-Cordova,​_MD_3-1"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​p><​p>​ Có 49 cựu chiến binh ở Cordova MD, kể từ năm 2011. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Ngay phía bắc thị trấn, Nhà thờ Công giáo La Mã St. Joseph được thành lập tại một trang trại vào năm 1765. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​ [5] </​sup>​ </​p><​p>​ Nếu bạn đưa Tapper&#​39;​s Corner Road ra khỏi thị trấn đến nơi kết thúc tại đường Lewistown, bạn sẽ ở gần đầu một con lạch chảy (<span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 38 ° 53′04 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 75 ° 57′29 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 38,8845 ° N 75,958 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 38,8845; -75,958 </​span></​span></​span></​span>​) vào Tuckahoe; con lạch này được gọi là Kentucky, bởi nó từng đứng trong cabin của Betsey Bailey, bà của Frederick Doulass; ông tin rằng mình được sinh ra ở đó. <sup id="​cite_ref-Barker1996_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​       <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1266 ​ Cached time: 20181212041630 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.436 seconds ​ Real time usage: 0.550 seconds ​ Preprocessor visited node count: 3593/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 52618/​2097152 bytes  Template argument size: 7258/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 14/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 15510/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.201/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.31 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 503.617 1 -total ​  ​65.11% 327.917 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​37.14% 187.049 1 Template:​Infobox ​  ​18.36% 92.443 5 Template:​Cite_web ​  ​13.19% 66.442 1 Template:​Short_description ​  9.15% 46.096 3 Template:​Coord ​  7.41% 37.337 1 Template:​Convert ​  5.16% 25.965 1 Template:​Pagetype ​  4.17% 21.018 1 Template:​Talbot_County,​_Maryland ​  3.78% 19.056 1 Template:​Comma_separated_entries ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​116589-0!canonical and timestamp 20181212041629 and revision id 858077169 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Kệ ti vi phòng cách và cách bài trí góp phần nở rộng không gian 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​wikilagi-site">​visit site</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​myvu-designer">​Thiết kế nội thất</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​leafdesign-vn">​Thiết kế nội thất nhà ống - phố</​a>​ 
 +<​strong>​Kệ ti vi</​strong>​ là món đồ nội thất không thể thiếu được trong không gian phòng khách mỗi gia đình. Ngoài tác dụng để giải trí thì kệ ti vi còn góp phần tô điểm không gian tiếp khách nếu gia chủ có con mắt tinh tế trong việc bài trí.  <img class="​aligncenter size-full wp-image-2322"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2018/​01/​ke-ti-vi-phong-cach-va-cach-bai-tri-gop-phan-no-rong-khong-gian.-1.jpg"​ alt=" width="​932"​ height="​500"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Bài trí kệ ti vi đẹp</​em></​p> ​ Đối với không gian phòng khách rộng rãi thì việc bài trí kệ ti vi tương đối đơn giản, gia chủ có điều kiện lựa chọn nhiều vị trí sắp xếp khác nhau. Song đối với những không gian phòng khách nhỏ hẹp thì việc bài trí kệ ti vi có phần gặp nhiều khó khăn hơn bởi sự hạn chế về diện tích. Tuy nhiên, nếu khéo léo một chút trong cách sắp xếp các gia đình vẫn có được một không gian phòng khách đầy đủ nội thất mà thông thoáng, gọn gàng. Dưới đây là một số cách bài trí kệ ti vi cho phòng khách nhỏ hẹp mà các gia đình có thể tham khảo áp dụng. ​ <​strong>​Bài trí kệ ti vi âm tường</​strong> ​ Thiết kế kệ ti vi âm tường cho phép tận dụng tối đa diện tích thích hợp bài trí cho những không gian phòng khách nhỏ hẹp. <​strong>​Kệ ti vi </​strong><​strong>​đẹp</​strong>​ âm tường còn góp phần tô lên phong cách hiện đại cho không gian phòng khách, hợp xu hướng mà nhiều gia đình hướng tới hiện nay.  <​strong>​Bài trí kệ ti vi như vách ngăn</​strong> ​ Với những không gian phòng khách dài hẹp để tận dụng tối đa diện tích thì bài trí kệ ti vi như một vách ngăn là một gợi ý không tồi.Với cách bài trí như vậy, gia chủ vẫn đảm bảo được sự lịch sự cho không gian phòng khách mà không chiếm quá nhiều diện tích. ​ <​strong>​Bài trí kệ ti vi</​strong><​strong>​ góc</​strong> ​ Những chiếc <​strong>​kệ ti vi</​strong>​ góc sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những không gian phòng khách nhỏ hẹp bởi với thiếc kế độc đáo, loại kệ này có thể bài trí ở những góc tường là khoảng trống mà rất ít người nghĩ đến, tạo ra sự thuận tiện cho việc đi lại đồng thời làm cho không gian tiếp khách gia đình bạn trở nên ấn tượng hơn rất nhiều, không gây nhàm chán. ​ <img class="​aligncenter size-full wp-image-2321"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2018/​01/​ke-ti-vi-phong-cach-va-cach-bai-tri-gop-phan-no-rong-khong-gian.-2.jpg"​ alt=" width="​545"​ height="​388"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Bài trí kệ ti vi phòng khách</​em></​p> ​ <​strong>​Nội thất phòng khách</​strong>​ sẽ thiếu đi phần hoàn thiện nếu không có một chiếc kệ ti vi đẹp bởi lẽ trong sinh hoạt gia đình thì khu vực này luôn chiếm phần lớn. Trong thực tế không phải gia đình nào cũng may mắn sở hữu được một không gian phòng khách rộng rãi để bài trí kệ ti vi theo ý thích, Song với một số mẹo đơn giản thì việc bài trí kệ ti phòng khách chật hẹp cũng không phải là vấn đề quá khó khăn.Trên đây là một số cách bài trí kệ ti vi cho không gian phòng khách chật hẹp mà bài viết chúng tôi muốn chia sẻ, bạn đọc nào quan tâm có thể tham khảo áp dụng. ​ &​nbsp;​ 
 +Kệ ti vi phòng cách và cách bài trí góp phần nở rộng không gian </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
site5867.txt · Last modified: 2018/12/18 09:43 (external edit)