User Tools

Site Tools


site5865

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

site5865 [2018/12/18 09:43] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thành phố ở Missouri, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Corder </b> là một thành phố ở Hạt Lafayette, Missouri, Hoa Kỳ. Dân số là 404 tại cuộc điều tra dân số năm 2010.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Một bưu điện có tên Corder đã hoạt động từ năm 1879. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ Cộng đồng được đặt theo tên của Nathan Corder, chủ sở hữu ban đầu của trang web. ] Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Corder được đặt tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 39 ° 5′58 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 93 ° 38′20 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 39.09944 ° N 93.63889 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 39.09944; -93,63889 [19659015] (39,099497, -93,​638772). [19659016] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 0,36 dặm vuông (0,93 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. [19659017] Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ năm 2010, có 404 người, 171 các hộ gia đình, và 116 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 1.122,2 người trên mỗi dặm vuông (433,3 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 194 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 538,9 mỗi dặm vuông (208,1 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thành phố là 94,6% da trắng, 1,0% người Mỹ gốc Phi, 0,7% người Mỹ bản địa, 0,2% người châu Á, 1,0% từ các chủng tộc khác và 2,5% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,5% dân số.  </​p><​p>​ Có 171 hộ gia đình trong đó 29,8% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 53,8% là vợ chồng sống chung, 6,4% có chủ nhà là nữ không có chồng, 7,6% có chủ nhà nam không có vợ. hiện tại, và 32,2% là những người không phải là gia đình. 28,1% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 14,1% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,36 và quy mô gia đình trung bình là 2,85.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thành phố là 43,2 tuổi. 24% cư dân dưới 18 tuổi; 6,9% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 21,2% là từ 25 đến 44; 29,9% là từ 45 đến 64; và 17,8% từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 50,5% nam và 49,5% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ năm 2000, có 427 người, 180 hộ gia đình và 126 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 1.215,1 người trên mỗi dặm vuông (471,0 / km²). Có 203 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 577,7 mỗi dặm vuông (223,9 / km²). Thành phần chủng tộc của thành phố là 97,19% da trắng, 0,47% người Mỹ gốc Phi, 0,94% người Mỹ bản địa, 0,47% từ các chủng tộc khác và 0,94% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 0,70% dân số.  </​p><​p>​ Có 180 hộ gia đình trong đó 33,3% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 56,1% là vợ chồng sống chung, 8,9% có chủ hộ là nữ không có chồng và 30,0% là không có gia đình. 25,6% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 11,7% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,37 và quy mô gia đình trung bình là 2,83.  </​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 23,9% ở độ tuổi 18, 8,4% từ 18 đến 24, 28,6% từ 25 đến 44, 23,7% từ 45 đến 64 và 15,5% ở độ tuổi 65 đặt hàng. Độ tuổi trung bình là 40 tuổi. Cứ 100 nữ giới thì có 110,3 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 104,4 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 32.727 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 34.886 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 30,357 so với $ 21.500 đối với nữ. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 17.897 đô la. Khoảng 5,6% gia đình và 10,7% dân số ở dưới mức nghèo khổ, bao gồm 18,6% những người dưới 18 tuổi và không ai trong số những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Corder có một thư viện công cộng, một nhánh của Thư viện khu vực Trails. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​] <span class="​mw-editsection-bracket">​ 19659037] Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1274 ​ Cached time: 20181212044011 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.496 seconds ​ Real time usage: 0.611 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4502/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 69188/​2097152 bytes  Template argument size: 8773/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 26483/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.217/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 6.4 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 538.881 1 -total ​  ​57.80% 311.465 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​33.32% 179.539 1 Template:​Infobox ​  ​19.35% 104.265 10 Template:​Cite_web ​  ​11.59% 62.481 1 Template:​Short_description ​  8.56% 46.136 1 Template:​US_Census_population ​  7.04% 37.952 2 Template:​Coord ​  6.62% 35.664 3 Template:​Convert ​  5.03% 27.111 15 Template:​Rnd ​  4.92% 26.493 1 Template:​Pagetype ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​122835-0!canonical and timestamp 20181212044011 and revision id 859045406 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Bí quyết chọn sofa phù hợp với từng đối tượng trong gia đình bạn 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​wikilagi-site">​visit site</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​myvu-designer">​Thiết kế nội thất</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​leafdesign-vn">​Thiết kế nội thất nhà ống - phố</​a>​ 
 +Trong không gian <​strong>​nội thất phòng khách, </​strong>​sofa luôn là một trong những lựa chọn “đắt giá” và được nhiều người ưu ái sử dụng. Đáp ứng nhu cầu đó, hiện nay trên thị trường có bày bán rất nhiều mẫu sofa đẹp cho phòng khách. Do đó, bạn có thể thoải mái lựa chọn mẫu sofa phù hợp nhất cho không gian nhà mình. ​ <img class="​alignnone size-full wp-image-2251"​ src="​http://​bantrasofa.com/​wp-content/​uploads/​2017/​11/​bi-quyet-chon-sofa-phu-hop-voi-tung-doi-tuong-trong-gia-dinh-ban.-1.jpg"​ alt=" width="​640"​ height="​330"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Bí quyết chọn sofa phù hợp với từng đối tượng trong gia đình bạn</​em></​p> ​ Tuy nhiên, để lựa chọn được một bộ sofa phù hợp không thực sự quá dễ dàng mà bạn cần phải căn cứ vào một vài yếu tố như khôn gian, độ tuổi của từng thành viên trong gia đình. Với mỗi đối tượng thì có sở thích và thẩm mỹ khác nhau. Để mua được một bộ ghế sofa thông mình thì bạn cần phải biết cách phân loại thành viên sử dụng trong gia đình như thế thì bạn mới mua sofa đúng chức năng và không bị lãng phí tiền bạc mà không mang lại kết quả gì.  <​ol> ​   <​li><​strong>​ Sofa gia đình cho nhà có trẻ nhỏ</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Nếu vợ chông bạn có con nhỏ thì việc chọn mua một bộ sofa cần phải xem xét kỹ đến các yếu tố như mẫu mã, chất liệu và màu sắc. Đặc điểm chung của con nít đó là hiếu động và nghịch ngợm. Do đó, bạn không nên đầu tư cho một bộ sofa quá đắt tiền hoặc chất liệu bọc mỏng manh, dễ rách. Giải pháp lý tưởng trong trường hợp này đó là nên lựa chọn những bộ sofa với gam màu tối hoặc trung tính để tránh vết bẩn bị lộ rõ ra, hoặc bạn chọn thiết kế đệm rời tựa rời để có thể tháo ra giặt khi cần thiết đối với chất liệu vải hoặc nỉ. Với nhà có con nhỏ thì bạn có thể chọn mua ghế sofa với chất liệu bọc nhiều họa tiết khiến trẻ con yêu thích hơn. Ghế sofa giành cho nhà có con nhỏ không nên mua bộ sofa quá lớn và nặng. ​ <​strong>​2 Sofa phòng khách cho vợ chông trẻ</​strong> ​ Đối với những cặp vợ chồng mới cưới nhau thì yêu thích sự ngọt ngào và lãng mạn do đó nên chọn những màu sắc nhẹ nhàng sẽ giúp không gian của họ trở nên lãng mạn và ngọt ngào hơn. Bạn cần quan tâm đến chất liệu của ghế sofa. Một bộ sofa nỉ với lớp đệm êm ái sẽ đem đến những giây phút thư giãn tuyệt vời cho đôi bạn trẻ. Kích thước của ghế sofa cũng khác so với ghế dành cho nhà có con nhỏ, bạn có thể chọn sofa thông minh vừa có thể ngồi cũng như nằm, với khung xương thật chắc chắn có thể chịu được sức nặng của cả hai vợ chồng ​ <img class="​alignnone size-full wp-image-2250"​ src="​http://​bantrasofa.com/​wp-content/​uploads/​2017/​11/​bi-quyet-chon-sofa-phu-hop-voi-tung-doi-tuong-trong-gia-dinh-ban.-2.jpg"​ alt=" width="​1000"​ height="​666"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Lựa chọn sofa không khó với một vài bí quyết được chúng tôi chia sẻ</​em></​p> ​ <​strong>​3.Sofa gia đình giành cho người già</​strong> ​ Với những ông bà già thì rất cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Do vậy, nên chọn những bộ <​strong>​sofa phòng khách</​strong>​ đơn giản, không cầu kỳ, sặc sỡ phù hợp với không gian yên tĩnh. Bạn nên chọn chất liệu màu tối hoặc trung tính như màu nâu, màu xám, màu xanh…để mang đến cảm giác dễ chịu cho bố mẹ bạn. Khi mua sofa bạn cần quan tâm đến chất lượng của đệm mút, bạn nên chọn loại ghế có đệm mút dày dặn, độ đàn hồi cao, mang đến cảm giác thoải mái khi ngồi cũng như nằm. ​ &​nbsp; ​ &​nbsp;​ 
 +Bí quyết chọn sofa phù hợp với từng đối tượng trong gia đình bạn </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
site5865.txt · Last modified: 2018/12/18 09:43 (external edit)