User Tools

Site Tools


site5849

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

site5849 [2018/12/18 08:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​div><​p>​ địa điểm được chỉ định điều tra dân số ở California, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Copperopolis </b> là một địa điểm được chỉ định điều tra dân số (CDP) tại Hạt Calaveras, California, Hoa Kỳ. Dân số là 3.671 trong tổng điều tra dân số năm 2010, tăng từ 2.363 trong tổng điều tra dân số năm 2000. Thị trấn nằm dọc theo Quốc lộ 4 và được đăng ký là Cột mốc lịch sử California # 296. <sup id="​cite_ref-CHL_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Không giống như hầu hết các thị trấn khai thác ở Hạt Calaveras, Copperopolis &#39; Yêu cầu để nổi tiếng không phải là vàng, mà là đồng. Nó được thành lập vào năm 1860 bởi William K. Reed, Tiến sĩ Allen Blatchly và Thomas McCarty, tại địa điểm phát hiện quặng đồng thứ hai trong khu vực (đầu tiên là Thành phố Telegraph gần đó). ​ </​p><​p>​ William K. Reed và Thomas McCarty đã thành lập Mỏ đồng Liên minh (và sau này là mỏ Keystone &amp; Empire). Vào năm 1862, Reed đã bán hết mối quan tâm của mình đối với các mỏ và xây dựng một con đường thu phí từ Copperopolis qua Thành phố Telegraph. Nó kết nối với một con đường chạy dài vào Stockton. Con đường này được gọi là &​quot;​Tháp Mười lau sậy&​quot;​ và vẫn là con đường thu phí cho đến năm 1865. Copperopolis nằm trên con đường sân khấu chính từ Sonora đến Sacramento. ​ </​p><​p>​ Thị trấn phát triển nhanh chóng, vì nhu cầu về đồng trong cuộc Nội chiến về vật chất là rất lớn. Đồng được gửi đến Stockton và sau đó đến San Francisco, nơi nó được chất lên tàu và mang theo xung quanh Cape Horn trước khi cuối cùng đến các lò luyện kim ở Bờ Đông. ​ </​p><​p>​ Sau khi chiến tranh kết thúc, việc khai thác và vận chuyển đồng tỏ ra quá đắt đỏ và dân số giảm dần khi các mỏ đóng cửa. Tuy nhiên, một công ty ở Boston đã mua các mỏ vào những năm 1880 và hoạt động khai thác trở lại. Thị trấn đã trải qua thời kỳ bùng nổ trong hai Thế chiến, khi nhu cầu về đồng tăng trở lại. Vào thời điểm các mỏ đóng cửa vào năm 1946, theo Cục khai thác mỏ Hoa Kỳ, họ đã sản xuất 72.598.883 pound đồng trị giá hơn 12 triệu đô la, điều chỉnh theo lạm phát trị giá khoảng 160 triệu đô la vào năm 2016. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Không có hoạt động khai thác đồng nào thực hiện từ  </​p><​p>​ Bưu điện đầu tiên được thành lập vào năm 1861. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​ [4] </​sup>​ </​p><​p>​ Copperopolis có bốn tòa nhà được liệt kê trong Sổ đăng ký Địa danh Lịch sử Quốc gia:  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, CDP có tổng diện tích là 22,1 dặm vuông (57 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó, 21,5 dặm vuông (56 km <sup> 2 </​sup>​) của nó là đất và 0,6 dặm vuông (1,6 km <sup> 2 </​sup>​) của nó (2,89%) là nước. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010">​ 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010 <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ đã báo cáo rằng Copperopolis có dân số 3.671. Mật độ dân số là 171,3 người trên mỗi dặm vuông (66,1 / km²). Thành phần chủng tộc của Copperopolis là 3,318 (90,4%) Trắng, 31 (0,8%) Người Mỹ gốc Phi, 43 (1,2%) Người Mỹ bản địa, 36 (1,0%) Châu Á, 12 (0,3%) Người đảo Thái Bình Dương, 83 (2,3%) từ các chủng tộc khác và 148 (4.0%) từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 454 người (12,​4%). ​ </​p><​p>​ Điều tra dân số báo cáo rằng 3.671 người (100% dân số) sống trong các hộ gia đình, 0 (0%) sống trong các khu vực nhóm phi thể chế hóa và 0 (0%) được thể chế hóa.  </​p><​p>​ Có 1.466 hộ gia đình, trong đó 413 (28,2%) có con dưới 18 tuổi sống trong đó, 898 (61,3%) là các cặp vợ chồng khác giới sống chung, 114 (7,8%) có chủ hộ là nữ không có chồng, 58 (4,0%) có một người đàn ông trong nhà không có vợ. Có 92 (6,3%) quan hệ đối tác khác giới chưa kết hôn và 12 (0,8%) các cặp vợ chồng đồng giới hoặc quan hệ đối tác. 291 hộ gia đình (19,8%) được tạo thành từ các cá nhân và 115 (7,8%) có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,50. Có 1.070 gia đình (73,0% tổng số hộ); quy mô gia đình trung bình là 2,86.  </​p><​p>​ Dân số được trải ra với 783 người (21,3%) dưới 18 tuổi, 253 người (6,9%) từ 18 đến 24, 710 người (19,3%) ở độ tuổi 25 đến 44, 1.270 người (34,6%) 45 đến 64 và 655 người (17,8%) từ 65 tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 46,9 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 102,4 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 103,0 nam.  </​p><​p>​ Có 2.336 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 109,0 dặm vuông (42,1 / km²), trong đó có 1.466 người bị chiếm đóng, trong đó 1.089 (74,3%) là chủ sở hữu, và 377 (25,7%) bị chiếm đóng người thuê nhà. Tỷ lệ trống của chủ nhà là 6,7%; tỷ lệ trống cho thuê là 8,7%. 2.549 người (69,4% dân số) sống trong các đơn vị nhà ở do chủ sở hữu và 1.122 người (30,6%) sống trong các đơn vị nhà ở cho thuê. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000">​ 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ năm 2000, có 2.363 người, 959 hộ gia đình và 717 gia đình cư trú trong CDP. Mật độ dân số là 109,9 người trên mỗi dặm vuông (42,4 / km²). Có 1.374 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 63,9 mỗi dặm vuông (24,7 / km²). Thành phần chủng tộc của CDP là 90,22% Trắng, 0,68% Đen hoặc Mỹ gốc Phi, 1,61% Người Mỹ bản địa, 1,90% Châu Á, 0,17% Đảo Thái Bình Dương, 1,65% từ các chủng tộc khác và 3,77% từ hai chủng tộc trở lên. 8,55% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào.  </​p><​p>​ Có 959 hộ gia đình trong đó 27,3% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 63,0% là vợ chồng sống chung, 8,3% có chủ hộ là nữ không có chồng và 25,2% không có gia đình. 19,7% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 8,3% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,46 và quy mô gia đình trung bình là 2,81.  </​p><​p>​ Trong CDP, dân số được trải ra với 23,0% dưới 18 tuổi, 5,1% từ 18 đến 24, 22,2% từ 25 đến 44, 31,3% từ 45 đến 64 và 18,4% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 45 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 98,6 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 96,3 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong CDP là $ 41,677 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 46,39. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 42,125 so với $ 30,833 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho CDP là $ 23,530. Khoảng 8,6% gia đình và 12,4% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 20,3% những người dưới 18 tuổi và 9,4% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Trong cơ quan lập pháp nhà nước, Copperopolis ở Quận 8 Thượng viện, đại diện bởi Đảng Cộng hòa Andreas Borgeas, <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ và Quận hội 5, đại diện bởi Đảng Cộng hòa Frank Bigelow. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ Liên bang, Copperopolis nằm trong khu vực quốc hội thứ 4 của California, được đại diện bởi đảng Cộng hòa Tom McClintock. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Literature">​ Văn học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Copperopolis nổi tiếng với Shack Hill, nơi Mark Twain được cho là đã viết một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của mình, &​quot;​Ếch Nhảy nổi tiếng của Hạt Calaveras&​quot;​. Tác giả K. Martin Gardner tiết lộ về lịch sử văn học này, và tình bạn của Twain với nhà khoa học nổi tiếng thời bấy giờ, Nikola Tesla, trong cuốn tiểu thuyết của ông <i> Copperopolis. </​i> ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] 19659047] Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​       <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1273 ​ Cached time: 20181207071202 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.716 seconds ​ Real time usage: 0.916 seconds ​ Preprocessor visited node count: 6126/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 118557/​2097152 bytes  Template argument size: 20941/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 1/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 29983/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.284/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 7.99 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 807.469 1 -total ​  ​48.03% 387.823 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​46.32% 374.017 3 Template:​Infobox ​  ​19.92% 160.845 1 Template:​Reflist ​  ​15.81% 127.675 10 Template:​Cite_web ​  ​10.41% 84.028 1 Template:​Cite_US_Gazetteer ​  8.90% 71.862 3 Template:​Representative ​  8.70% 70.267 1 Template:​Designation_list ​  7.97% 64.341 1 Template:​Short_description ​  6.34% 51.174 1 Template:​Infobox_designation_list/​entry ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​107370-0!canonical and timestamp 20181207071201 and revision id 861878782 ​  ​--> ​ </​div></​pre>​ 
 +Cách kết hợp ghế sofa đẹp cho phòng khách 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​wikilagi-site">​visit site</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​myvu-designer">​Thiết kế nội thất</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​leafdesign-vn">​Thiết kế nội thất nhà ống - phố</​a>​ 
 +<​strong><​a href="​https://​bellasofa.vn/​ghe-sofa-da">​Ghế sofa</​a></​strong>​ hiện nay được thiết kế với mẫu mã đa dạng hình thức từ chất liệu, kiểu dáng đến màu sắc, chi tiết hoa văn, thiết kế...riêng. Vì thế, người dùng có thể chọn lựa mẫu ghế phù hợp nhất cho phòng khách. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, quý vị có thể kết hợp nhiều mẫu ghế khác nhau, đem lại sự tiện nghi cao hơn, hiện đại và yêu thích hơn.  Kết hợp ghế sofa đẹp cho phòng khách ​ Với những cách kết hợp khác nhau, quý vị có thể chọn theo kiểu dáng, chất liệu, màu sắc riêng biệt. Khác với việc chọn một chất liệu ghế sofa da đẹp hay vải, một kiểu văng, góc, bộ thì bạn có thể chọn kết hợp. Trong đó, một thiết kế ghế sofa sẽ là chủ đạo còn những loại ghế khác sẽ như phần bổ sung, tăng diện tích sử dụng và kết hợp hoàn thiệt. ​ <p style="​text-align:​ center;"><​img class="​alignnone size-full wp-image-2011"​ src="​http://​fastsofa.net/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​noi-that2.jpg"​ alt=" width="​600"​ height="​346"​ /></​p> ​ Trường hợp thường được chọn lựa kết hợp với nhau là kiểu dáng sofa chính là sofa góc, văng, bộ...với đôn và sofa đơn. Chất liệu có thể chọn <​strong><​a href="​https://​bellasofa.vn/​ghe-sofa-da">​sofa da</​a></​strong>​ chủ đạo hoặc sofa vải tùy theo niềm yêu thích cũng như độ phù hợp riêng trong phòng khách. ​ Về màu sắc, sự lựa chọn đa dạng kiểu dáng chất liệu cũng cho phép chủ nhân chọn màu sắc đẹp bóng của sofa da hay hoa văn chi tiết của sofa vải tạo nên sự hài hòa, đặc sắc giúp không gian thú vị và sáng tạo hơn. Người dùng có thể chọn lọc kết hợp màu chủ đạo của sofa chính và sofa phụ theo ý thích riêng. ​ Mỗi không gian kết hợp khác nhau từ chất liệu, kiểu dáng, màu sắc hoa văn của ghế sofa sẽ mang đến không chỉ diện tích sử dụng tăng lên mà còn thể hiện được sự thú vị riêng.Kiểu dáng ghế sofa thường được kết hợp là một bộ sofa với mẫu <​strong>​sofa góc</​strong>​ đẹp, sofa văng...với sofa đơn và đôn lạ mắt. Nhiều thiết kế sofa đơn chất liệu da và vải theo hình dáng, đường cong khá thoải mái nên dễ dàng tạo nên sự khác biệt và đôi khi sẽ là điểm nhấn cực ấn tượng trong phòng khách. ​ <p style="​text-align:​ center;"><​img class="​alignnone size-full wp-image-2012"​ src="​http://​fastsofa.net/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​sofa.jpg"​ alt=" width="​800"​ height="​450"​ /></​p> ​ Chọn thiết kế ghế sofa đẹp kết hợp hài hòa  Thường với thiết kế sofa chính thì bạn cần tuân thủ nhiều yếu tố về màu sắc hợp mệnh gia chủ hay hài hòa nội thất nhưng với những chiếc ghế sofa đơn, sofa phụ sẽ có kích thước nhỏ hơn và được chọn thoải mái hơn, phù hợp với niềm yêu thích của từng thành viên trong gia đình. ​ Trên đây là những gợi ý của chúng tôi cho bạn để có được bộ <​strong><​a href="​https://​bellasofa.vn/">​ghế sofa đẹp</​a></​strong>​ của riêng mình hy vọng rằng bạn sẽ thích thú vì có được không gian thật ưng ý. 
 +Cách kết hợp ghế sofa đẹp cho phòng khách
site5849.txt · Last modified: 2018/12/18 08:22 (external edit)