User Tools

Site Tools


laef4047

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef4047 [2018/12/18 08:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ khu phố của Atlanta ở DeKalb, Georgia, Hoa Kỳ </​p> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​CDPs_bordering_eastern_Atlanta_and_Decatur.jpg/​300px-CDPs_bordering_eastern_Atlanta_and_Decatur.jpg"​ width="​300"​ height="​404"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​6/​61/​CDPs_bordering_eastern_Atlanta_and_Decatur.jpg 1.5x" data-file-width="​409"​ data-file-height="​551"/>​ <div class="​thumbcaption">​ CDPs giáp với phía đông Atlanta </​div></​div></​div> ​ <​p><​b>​ Candler-McAfee </b> là một khu phố nằm ở phía đông của Atlanta, Georgia <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ và ở phía nam của Decatur, Georgia <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ tại Quận DeKalb, Georgia, Hoa Kỳ. nó nằm khoảng mười dặm về phía đông của trung tâm thành phố Atlanta. Dân số là 23.025 tại cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Candler-McAfee.jpg/​200px-Candler-McAfee.jpg"​ width="​200"​ height="​268"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Candler-McAfee.jpg/​300px-Candler-McAfee.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Candler-McAfee.jpg/​400px-Candler-McAfee.jpg 2x" data-file-width="​1936"​ data-file-height="​2592"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Trung tâm thương mại dải Candler-McAfee với tháp nước ở phía sau </​div></​div></​div> ​ <p> Candler-McAfee nằm ở phía đông thành phố Atlanta, Georgia <sup id="​cite_ref-GR1_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ và được giới hạn bởi <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>: ​ </​p> ​ <​ul><​li>​ Phía Bắc: Đại lộ Glenwood </​li> ​ <li> Phía Tây: Đại lộ 2 </​li> ​ <li> Phía Nam: I-20 </​li> ​ <li> Đông: I-285 </​li></​ul><​p>​ CDP Belvedere Park ở phía bắc và CDP của Panthersville ở phía nam.  </​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, CDP có tổng diện tích 7,0 dặm vuông (18 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 0,04 dặm vuông (0,10 km <sup> 2 </​sup>​),​ hoặc 0,29%, là nước. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Landmarks">​ Cột mốc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Khu vực này là nhà của Trạm cứu hỏa DeKalb 26 và tháp nước của nó.  Câu lạc bộ Golf East Lake nằm ở ranh giới phía bắc của Candler-McAfee ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 27.306 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 29,491 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ −4,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 23.025 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 18,6% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ nguồn: <sup id="​cite_ref-Census_2010_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ năm 2000, có 28.294 người, 9.030 hộ gia đình và 6,926 gia đình cư trú trong CD . Mật độ dân số là 4.054,2 người trên mỗi dặm vuông (1.565,1 / km²). Có 9,415 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 1.349,0 / dặm vuông (520,8 / km²). Thành phần chủng tộc của CDP là 3,31% da trắng, 95,17% người Mỹ gốc Phi, 0,20% người Mỹ bản địa, 0,15% người châu Á, 0,01% người dân đảo Thái Bình Dương, 0,41% từ các chủng tộc khác và 0,76% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 0,93% dân số.  </​p><​p>​ Có 9.030 hộ gia đình trong đó 32,7% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 36,9% là vợ chồng sống chung, 33,1% có chủ hộ là nữ không có chồng và 23,3% không có gia đình. 18,2% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 3,4% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 3,08 và quy mô gia đình trung bình là 3,46.  </​p><​p>​ Trong CDP, dân số được trải ra với 28,0% dưới 18 tuổi, 10,7% từ 18 đến 24, 28,2% từ 25 đến 44, 25,7% từ 45 đến 64 và 7,5% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 33 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 87,0 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 81,7 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong CDP là 38.152 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 40.368 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 30,218 so với $ 25,887 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho CDP là $ 15,092. Khoảng 10,9% gia đình và 13,6% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 17,1% những người dưới 18 tuổi và 14,9% những người từ 65 tuổi trở lên. Đến năm 2007, tỷ lệ nghèo đã bùng nổ lên 27,5%, một trong những tỷ lệ cao nhất trong cả nước. [1]  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Neighborhoods">​ Vùng lân cận </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Vùng lân cận trong CDP:  </​p> ​ <​ul><​li>​ East Lake Terrace, giữa Glenwood (N), McAfee (S), Parker (W) và Candler (E) </​li> ​ <li> Mark Trail Park </​li> ​ <li> Eastwyck Village </​li> ​ <li> Glendale Park </​li> ​ <li> Springwoods </​li> ​ <li> Thung lũng mùa xuân </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-GR2-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACandler-McAfee%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Atlanta,​ Georgia :: Bản đồ ranh giới của Atlanta, Georgia&​quot;​. <i> www.maptechnica.com </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.maptechnica.com&​rft.atitle=Atlanta%2C+Georgia+%3A%3A+Boundary+Map+of+Atlanta%2C+Georgia&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.maptechnica.com%2Fcity-map%2FAtlanta%2FGA%2F1304000&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACandler-McAfee%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Decatur&​quot;​. <i> Decatur </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Decatur&​rft.atitle=Decatur&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fplace%2FDecatur%2C%2BGA%2B30030%2F%4033.7682065%2C-84.3095083%2C14z%2Fdata%3D%214m5%213m4%211s0x88f5073c14fe20e9%3A0x3152e0dc7cd17800%218m2%213d33.7748275%214d-84.2963123&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACandler-McAfee%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census_2010-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Chủng tộc, Tây Ban Nha hoặc La tinh, Tuổi, và Nhà ở Luật công 94-171) Tệp tóm tắt (QT-PL), Candler-McAfee CDP, Georgia &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Fact Downloader 2. Được lưu trữ từ bản gốc vào ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 28 tháng 10, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Race%2C+Hispanic+or+Latino%2C+Age%2C+and+Housing+Occupancy%3A+2010+Census+Redistricting+Data+%28Public+Law+94-171%29+Summary+File+%28QT-PL%29%2C+Candler-McAfee+CDP%2C+Georgia&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+FactFinder+2&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACandler-McAfee%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACandler-McAfee%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Candler-McAfee,​ Georgia :: Bản đồ ranh giới của Candler-McAfee,​ Georgia&​quot;​. <i> www.maptechnica.com </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.maptechnica.com&​rft.atitle=Candler-McAfee%2C+Georgia+%3A%3A+Boundary+Map+of+Candler-McAfee%2C+Georgia&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.maptechnica.com%2Fcity-map%2FCandler-McAfee%2FGA%2F1312834&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACandler-McAfee%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​CẢM XÚC DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở (1790-2000)&​quot;​. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2010-07-08 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2010-07-17 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=CENSUS+OF+POPULATION+AND+HOUSING+%281790-2000%29&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fabs%2Fdecennial%2Findex.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACandler-McAfee%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​   <p> Bản mẫu: Decatur, Georgia ​ </​p> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1246 ​ Cached time: 20181207111305 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.476 seconds ​ Real time usage: 0.633 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4249/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 81027/​2097152 bytes  Template argument size: 13453/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 1/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 18649/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.211/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 7.13 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 538.185 1 -total ​  ​51.38% 276.530 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​31.16% 167.694 1 Template:​Infobox ​  ​18.72% 100.749 1 Template:​Reflist ​  ​16.28% 87.618 7 Template:​Cite_web ​  ​11.30% 60.820 1 Template:​Commons_category ​  9.46% 50.931 1 Template:​Commons ​  9.46% 50.907 1 Template:​Short_description ​  9.02% 48.530 1 Template:​Sister_project ​  8.39% 45.134 1 Template:​Side_box ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​110033-0!canonical and timestamp 20181207111304 and revision id 869503971 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Tại sao nên mua tủ áo gỗ công nghiệp? 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​em>​Dù có giá thành khá rẻ so với chất liệu gỗ tự nhiên nhưng tủ áo gỗ công nghiệp lại sở hữu nhiều thiết kế đẹp mắt, đa dạng, bề mặt tủ phẳng, đảm bảo không bị cong, vênh sau thời gian sử dụng. Hơn nữa, chất liệu gỗ công nghiệp kết hợp tuyệt vời với những chất liệu khác tạo nên phong cách hiện đại cho tủ áo gỗ. </​em> ​ <​strong>​Tủ áo gỗ màu sắc đa dạng, thiết kế đẹp mắt </​strong> ​ Tủ áo gỗ là đồ nội thất quan trọng trong phòng ngủ, nó vừa là nơi chứa quần áo của bạn, vừa là nơi đựng đồ, tăng thêm tính thẩm mỹ cho căn phòng. Thế nên, hãy cẩn thận lựa chọn tủ áo cho mình. ​ Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng, tủ áo gỗ công nghiệp ngày nay được thiết kế đa dạng, đẹp mắt, mang tính thẩm mỹ cao. Từ tủ áo gỗ đơn giản đến hiện đại, thiết kế tinh xảo... Màu sắc của tủ áo cũng khá hài hòa như: màu nâu, màu nâu trầm, nâu sáng, vân gỗ giả,... tạo nên vẻ đẹp mộc mạc giúp bạn dễ dàng phối hợp với các nội thất khác. ​ <​strong>​Chất liệu bền, đẹp</​strong> ​ Các loại tủ áo gỗ công nghiệp hiện nay được làm từ gỗ công nghiệp MDF, MFC,... có độ bền tốt, khả năng chống cong, vênh, bong tróc. Ngoài ra, tủ áo gỗ còn được phun lớp sơn chống thấm, chống bong tróc giúp tăng tuổi thọ tuyệt vời cho sản phẩm. ​ [caption id="​attachment_324"​ align="​aligncenter"​ width="​480"​]<​img class="​wp-image-324 size-full"​ src="​http://​muaketivi.com/​wp-content/​uploads/​2016/​06/​tu-ao-go.jpg"​ alt="​Tại sao nên mua tủ áo gỗ công nghiệp?"​ width="​480"​ height="​310"​ /> Tại sao nên mua tủ áo gỗ công nghiệp?​[/​caption] ​ <​strong>​Giá thành rẻ</​strong> ​ So với các chất liệu khác, tủ áo gỗ có giá thành khá rẻ. Chỉ từ 1 triệu đồng, bạn đã có thể sở hữu được tủ áo gỗ công nghiệp cho bản thân, gia đình mình. Thế nên, chất liệu gỗ công nghiệp được ưa chuộng vì giá thành bình dân, thích hợp cho nhu cầu mua sắm của mọi người, mọi nhà.  Để tiết kiệm chi phí khi mua tủ áo gỗ, bạn nên tham khảo địa chỉ bán tủ áo gỗ giá rẻ, chất lượng tốt. Không nên mua tùy tiện, vừa tốn kém lại không đảm bảo chất lượng. ​ <​strong>​Phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều gia đình</​strong> ​ Chất liệu tủ áo gỗ công nghiệp sử dụng đúng quy cách ít gây độc hại, thích hợp với gia đình có trẻ nhỏ. Hơn nữa, chất liệu gỗ khá ổn định, an toàn, không giống như tủ áo sắt và nhựa khác. Bạn có thể chọn tủ áo gỗ công nghiệp cho con cái, đảm bảo chúng sẽ rất thích thú.  Tủ áo gỗ còn được thiết kế 2 buồng, 3 buồng, 4 buồng,... phù hợp cho nhu cầu sử dụng đồ nhiều hay ít. Bạn có thể tùy vào khối lượng quần áo, đối tượng sử dụng để chọn tủ thích hợp. Một lời khuyên cho bạn khi chọn tủ áo gỗ là nên chọn tủ áo có kích thước hợp lý so với căn phòng để tạo sự cân đối, hài hòa. 
 +Tại sao nên mua tủ áo gỗ công nghiệp?
laef4047.txt · Last modified: 2018/12/18 08:22 (external edit)